Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 đợt bổ sung lần 1

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2020 - ĐỢT BỔ SUNG LẦN 1

Mã trường: DCD

 
1. Đối tượng tuyển sinh

Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

Đối tượng ưu tiên và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Phạm vi tuyển sinh

Vùng tuyển sinh: trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định phương thức tuyển sinh như sau:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT và phương thức xét kết quả học bạ THPT cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy với các tổ hợp môn tương ứng. Trường dành từ 50% đến 95% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT và từ 5% đến 50% cho hình thức xét tuyển theo học bạ THPT tùy theo ngành. Tỉ lệ xét tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT và xét kết quả học bạ có thể thay đổi cho đến khi Trường tuyển đủ tổng chỉ tiêu theo quy định.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

1

ĐH

7220201

Ngôn ngữ Anh

100

2

ĐH

7310608

Đông phương học

30

3

ĐH

7340101

Quản trị kinh doanh

70

4

ĐH

7340201

Tài chính - Ngân hàng

30

5

ĐH

7340301

Kế toán

40

6

ĐH

7480201

Công nghệ thông tin

40

7

ĐH

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

20

8

ĐH

7510202

Công nghệ chế tạo máy

30

9

ĐH

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

20

10

ĐH

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

70

11

ĐH

7540101

Công nghệ thực phẩm

50

12

ĐH

7720301

Điều dưỡng

15

13

ĐH

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

15

14

ĐH

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

30

15

ĐH

7810201

Quản trị khách sạn

15

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

Phương thức 1: Xét điểm thi THPT 2020 (đã cộng điểm ưu tiên, khu vực)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm xét tuyển

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

15.00

2

7310608

Đông phương học

15.00

3

7340101

Quản trị kinh doanh

15.00

4

7340201

Tài chính - Ngân hàng

15.00

5

7340301

Kế toán

15.00

6

7480201

Công nghệ thông tin

15.00

7

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

15.00

8

7510202

Công nghệ chế tạo máy

15.00

9

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

15.00

10

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

15.00

11

7540101

Công nghệ thực phẩm

15.00

12

7720301

Điều dưỡng

19.00

13

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

19.00

14

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15.00

15

7810201

Quản trị khách sạn

15.00

Phương thức 2: Xét học bạ THPT (đã cộng điểm ưu tiên, khu vực)

  • Đối với các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng đạt từ 19.5 điểm và có học lực lớp 12 từ Khá trở lên.
  • Đối với các ngành còn lại đạt từ 18 điểm trở lên.

b) Điều kiện nhận hồ sơ để được xét tuyển

+ Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thí sinh được phép sử dụng kết quả học tập trên học bạ THPT và kết quả thi THPT được bảo lưu từ các kỳ thi THPT, THPT quốc gia những năm trước năm 2020 để xét tuyển.

+ Trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển sinh;

+ Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện theo quy định (nếu có)

Điểm trúng tuyển cho cả phương thức xét tuyển theo kết qủa thi THPT và phương thức xét tuyển theo học bạ THPT được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán, Văn trong tổ hợp môn xét;

Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT trường hợp tổ hợp môn đăng ký xét tuyển có môn không đăng ký thi trong kỳ thi THPT thì xét điểm của môn tương ứng Lớp 12 theo học bạ THPT.

Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển) + Điểm ƯT (nếu có)

Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

TT

Tên trường, Ngành học

Mã trường

Mã ngành

Môn xét tuyển

(tổ hợp môn theo khối)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

DCD

 

 

 

Đường Nguyễn Khuyến,  KP5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 261 2241

Website: http://dntu.edu.vn

 

 

 

1

Ngôn ngữ Anh

+ Tiếng Anh thương mại

+ Tiếng Anh biên - phiên dịch

 

7220201

D01: Toán, Văn, Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D84: Toán, GDCD, Anh

2

Đông phương học

+ Trung Quốc học

+ Nhật Bản học

+ Hàn Quốc học

 

7310608

A07: Toán, Sử, Địa

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

3

Quản trị kinh doanh

 

7340101

A00: Toán, Lý, Hóa

A07: Toán, Sử, Địa

A09: Toán, Địa, GDCD

D84: Toán, GDCD, Anh

4

Tài chính - Ngân hàng

+ Tài chính ngân hàng

+ Tài chính doanh nghiệp

 

7340201

A00: Toán, Lý, Hóa

A07: Toán, Sử, Địa

A09: Toán, Địa, GDCD

D84: Toán, GDCD, Anh

5

Kế toán

 

7340301

A00: Toán, Lý, Hóa

A07: Toán, Sử, Địa

A09: Toán, Địa, GDCD

D84: Toán, GDCD, Anh

6

Công nghệ thông tin

+ Công nghệ phần mềm

+ Mạng máy tính

 

7480201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A04: Toán, Lý, Địa (*)

A10: Toán, Lý, GDCD (*)

7

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

+ Xây dựng cầu đường

+ Quản lý công trình

 

7510103

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A04: Toán, Lý, Địa (*)

A10: Toán, Lý, GDCD (*)

8

Công nghệ chế tạo máy

+ Cơ khí chế tạo máy

+ Cơ điện tử

+ Công nghệ tự động

 

7510202

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A03: Toán, Lý, Sử (*)

A10: Toán, Lý, GDCD (*)

9

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

7510205

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A03: Toán, Lý, Sử (*)

A10: Toán, Lý, GDCD (*)

10

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

+ Công nghệ kỹ thuật điện

+ Công nghệ kỹ thuật điện tử

 

7510301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A04: Toán, Lý, Địa (*)

A10: Toán, Lý, GDCD (*)

11

Công nghệ thực phẩm

 

7540101

A00: Toán, Lý, Hóa

A06: Toán, Hóa, Địa (*)

B00: Toán, Hóa, Sinh

D07: Toán, Hóa, Anh

12

Điều dưỡng

 

7720301

A06: Toán, Hóa, Địa (*)

B00: Toán, Hóa, Sinh

B04: Toán, Sinh, GDCD (*)

C08: Văn, Hóa, Sinh

13

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

7720601

A00: Toán, Lý, Hóa

A06: Toán, Hóa, Địa (*)

B00: Toán, Hóa, Sinh

B04: Toán, Sinh, GDCD (*)

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

+ Quản trị nhà hàng - khách sạn

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

7810103

A07: Toán, Sử, Địa

A09: Toán, Địa, GDCD

C00: Văn, Sử, Địa

C20: Văn, Địa, GDCD

15

Quản trị khách sạn

 

7810201

A07: Toán, Sử, Địa

A09: Toán, Địa, GDCD

C00: Văn, Sử, Địa

C20: Văn, Địa, GDCD

 (*): Các tổ hợp chỉ dùng trong xét tuyển bằng học bạ THPT

Các tổ hợp còn lại dùng cho cả 2 phương thức: xét tuyển bằng điểm thi THPT và xét tuyển bằng học bạ THPT

Không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

* Các điều kiện phụ trong xét tuyển:

Trong trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo quy định, thì sử dụng tiêu chí phụ như sau:

- Xét trúng tuyển theo kết quả môn toán/môn văn (trong tổ hợp môn xét tuyển) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (1).

- Trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu của chuyên ngành hoặc ngành theo quy định sau khi đã xét thêm điều kiện phụ (1), thì xét trúng tuyển theo kết quả môn Tiếng Anh (trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc kết quả môn Tiếng Anh Lớp 12 nếu tổ hợp môn xét tuyển không có môn Tiếng Anh, kết quả miễn thi môn Tiếng Anh, bảo lưu điểm thi môn Tiếng Anh) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (2).

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được công bố trên Website của Trường.

a) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

- Đăng ký trực tiếp tại Trường;

- Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https//ts.dntu.edu.vn;

- Gửi qua đường bưu điện.

- Đăng ký qua Zalo: 0904 39 7733

b) Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường dự kiến như sau:

- Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/10/2020 đến 24/10/2020

- Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển ngày 26/10/2020

Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho phương thức tuyển sinh riêng thì Nhà trường sẽ có các đợt tuyển bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. (Lịch các đợt bổ sung sẽ thông báo trên Website)

Trường hợp có thay đổi về thời gian xét tuyển (từng đợt), Nhà trường sẽ thông báo trước 10 ngày trên Website Nhà trường.

c) Địa điểm đăng ký:

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Website: https://dntu.edu.vn; https://ts.dntu.edu.vn;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0251) 261 2241 - (0251) 399 8285  ; Hotline: 0986.39.7733 ; 0904.39.7733

d) Gọi thí sinh nhập học

Thí sinh tiến hành hoàn tất thủ tục nhập nhập học theo thời hạn ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển;

Hồ sơ nhập học gồm:

- Bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây:

+ Học bạ THPT

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp trung học đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước; Hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học

+ Giấy khai sinh;

+ Các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có);

+ 02 chứng minh nhân dân.

- Giấy báo nhập học

đ) Địa điểm nhập học:

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Đ/C: Đường Nguyễn Khuyến, Kp 5, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website: https://dntu.edu.vn; https://ts.dntu.edu.vn; 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (0251) 261 2241 - (0251) 399 8285  ; Hotline: 0986.39.7733 ; 0904.39.7733

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

Việc xét tuyển thẳng và áp dụng các chính sách ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

- Xét tuyển bằng điểm thi THPT: 30.000 đồng/ nguyện vọng

- Xét tuyển bằng học bạ THPT: 80.000 đồng

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

- Học phí: 550.000 đ/ tín chỉ (tương đương khoảng từ 17 triệu đồng đến 19 triệu đồng 1 năm học). Đối với khối ngành khoa học sức khỏe là 670.000 đ/tín chỉ (tương đương 22 triệu đến 24 triệu đồng 1 năm học).

- Mức học phí hàng năm có thể tăng (có thể không tăng). Nếu tăng thì dự kiến từ 10% đến 15% tùy tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường.

- Năm 2020, Nhà trường có hỗ trợ học bổng khuyến học cho tân sinh viên như sau:

+ Chương trình 1: Hỗ trợ 20% học phí năm nhất cho tân sinh viên đã tốt nghiệp THPT tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán tỉnh Đồng Nai và KV1, KV2-NT các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

+ Chương trình 2: Hỗ trợ 50% học phí trong 4 năm cho tân sinh viên nhập học các ngành có nhu cầu việc làm cao: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật môi trường.

+ Chương trình 3: Hỗ trợ 20% học phí trong 4 năm cho tân sinh viên nhập học ngành Công nghệ thực phẩm nhằm phục vụ công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm và phát triển ngành công nghiệp thực phẩm trong khu vực.

+ Chương trình 4: Hỗ trợ 20% học phí năm nhất và 3 tháng ký túc xá cho tất cả tân sinh viên có xác nhận hộ nghèo.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

    Bộ phận Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
    Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
    Điện thoại: 02513 998 285 - 02512 612 241
    Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733 
    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Facebook: www.facebook.com/dntuedu
    Website: http://www.dntu.edu.vn

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Add: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251 261 2241 - 0251 399 8285 

Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733

Email: tuyensinh@dntu.edu.vn

vien
2157567
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
1012
2095
10966
1200366
27660
47235
2157567

Địa chỉ IP: 35.173.234.169
19:07 12-06-2021
© 2019 Phòng Truyền thông - Đại học Công nghệ Đồng Nai

Search