THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI – DNTU (MÃ TRƯỜNG: DCD)

1. Đối tượng tuyển sinh

   - Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.

   - Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2022, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông và phương thức xét học bạ trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy với các tổ hợp môn tương ứng. Trường dành từ 50% đến 95% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông và từ 5% đến 50% cho hình thức xét tuyển theo học bạ tùy theo ngành, tỉ lệ của từng phương thức này có thể thay đổi cho đến khi Trường tuyển đủ chỉ tiêu theo quy định.

4.  Chỉ tiêu tuyển sinh:

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Nhà trường thực hiện theo Điều 9 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT ban hành và căn cứ theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT).

Dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào/ mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển như sau:

+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT

   - Tổng điểm của 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên ở mức từ 15-20 điểm tùy từng ngành đào tạo. Cụ thể, Nhà trường sẽ công bố dự kiến trước 17g ngày 02/8/2022 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và sẽ đăng tải trên Website của Trường;

   - Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ GD&ĐT;

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

+ Phương thức 3: Xét tuyển theo học bạ lớp 12

  Các phương thức xét học bạ THPT (Phương thức 2 và Phương thức 3):

   - Tổng điểm của 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đạt từ 18,0 điểm

   - Đối với Khối ngành sức khoẻ (Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng): Điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên và học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.

b) Điều kiện nhận hồ sơ để được xét tuyển

+ Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thí sinh được phép sử dụng kết quả học tập trên học bạ THPT và kết quả thi được bảo lưu từ các kỳ thi THPT, THPT quốc gia những năm trước năm 2022 để xét tuyển.

+ Trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển sinh;

+ Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Điểm trúng tuyển cho cả phương thức xét tuyển theo kết qủa thi THPT và phương thức xét tuyển theo học bạ THPT được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán, Văn trong tổ hợp môn xét;

Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm 3 môn xét tuyển) + Điểm ƯT (nếu có)

6. Các ngành đào tạo bậc đại học chính quy

(*) Các tổ hợp không dùng trong xét điểm thi THPT. Các tổ hợp còn lại dùng cho cả phương thức xét điểm thi THPT và xét học bạ THPT

Không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

Các điều kiện phụ trong xét tuyển:

Trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, thì sử dụng tiêu chí phụ như sau:

   - Xét chọn thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (1).

   - Xét chọn thí sinh có kết quả môn toán/môn văn (trong tổ hợp môn xét tuyển) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (2).

   - Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sau khi đã xét điều kiện phụ (1) và (2), thì xét chọn thí sinh theo kết quả môn Tiếng Anh (trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc kết quả môn Tiếng Anh Lớp 12 nếu tổ hợp môn xét tuyển không có môn Tiếng Anh, kết quả miễn thi môn Tiếng Anh, bảo lưu điểm thi môn Tiếng Anh) từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu (3).

Việc bảo lưu kết quả trúng tuyển: Thực hiện theo Điều 10, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

  • Đăng ký xét tuyển sớm:

     - Hình thức đăng ký xét tuyển sớm:

   + Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn

   + Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai;

        - Phương thức đăng ký xét tuyển sớm:

       + Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

       + Xét tuyển theo học bạ lớp 12

  • Đăng ký xét nguyện vọng đợt 1 vào Cổng thông tin Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Thực hiện Theo Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

    - Hình thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1: Trực tuyến (Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể; Nhà trường sẽ chia sẻ hướng dẫn tại trang https://dntu.edu.vn)

    - Phương thức đăng ký xét tuyển đợt 1:

      + Xét tuyển theo kết quả thi THPT

      + Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

      + Xét tuyển theo học bạ lớp 12

  • Đăng ký xét nguyện vọng các đợt bổ sung:

     - Hình thức đăng ký xét tuyển:

   + Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn

   + Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai;

        - Phương thức đăng ký xét tuyển:

      + Xét tuyển theo kết quả thi THPT

      + Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

      + Xét tuyển theo học bạ lớp 12

b) Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường dự kiến như sau:

Đợt 1 (Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT)

- Nhận đăng ký xét tuyển sớm đến ngày 20/7/2022

- Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển sớm ngày 21/7/2022

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường qua hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT: từ 22/7/2022 đến 17g00, 20/8/2022

- Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: trước 17g00, 17/9/2022

- Thi sinh xác nhận nhập học và nhập học: từ 18/9/2022 đến 30/9/2022

Đợt bổ sung (dự kiến):

- Nhận đăng ký: Từ 01/10/2022 đến 14/10/2022

- Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển ngày 15/10/2022

- Nhập học từ ngày 17/10/2022 đến ngày 24/10/2022

Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho các phương thức tuyển sinh riêng thì Nhà trường sẽ có các đợt tuyển bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. (Lịch các đợt bổ sung sẽ thông báo trên Website). Trường hợp có thay đổi về thời gian xét tuyển (từng đợt), Nhà trường sẽ thông báo trước 15 ngày trên Website Nhà trường.

c) Địa điểm đăng ký:

  • Đăng ký xét tuyển sớm (Đối với các phương thức Xét tuyển theo học bạ lớp 12 hoặc Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12:

  + Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn

  + Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai;

  • Đăng ký xét nguyện vọng đợt 1 vào Cổng thông tin Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Đối với tất cả các phương thức xét tuyển theo lịch/kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022):

  + Đăng ký theo hình thức trực tuyến (Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể; Nhà trường sẽ chia sẻ hướng dẫn tại trang https://dntu.edu.vn)

  • Đăng ký xét nguyện vọng các đợt bổ sung đối với tất cả các phương thức xét tuyển của Nhà trường (Dự kiến từ tháng 10/2022):

  + Đăng ký trực tuyến và xem kết quả xét tuyển tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn

  + Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

   Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, KP5, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

   Website: https://dntu.edu.vn; https://ts.dntu.edu.vn;

   E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ĐT: (0251) 261 2241 - (0251) 399 8285; Hotline: 0986.39.7733; 0904.39.7733

8. Chính sách ưu tiên:

Việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và áp dụng các chính sách ưu tiên thực hiện theo Điều 7, Điều 8, đã quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

- Xét tuyển bằng điểm thi THPT: 20.000 đồng/nguyện vọng

- Xét tuyển bằng học bạ THPT: 40.000 đồng/thí sinh

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

- Học phí: 630.000 đ/tín chỉ, đối với khối ngành Y học - sức khỏe là 770.000 đ/tín chỉ. Cụ thể:

   + Khối ngành Kinh tế - quản trị: khoảng từ 19 triệu đồng đến 22 triệu đồng 1 năm học.

   + Khối ngành Kỹ thuật công nghệ: khoảng từ 23 triệu đồng đến 25 triệu đồng 1 năm học.

   + Khối ngành Y học - sức khỏe: khoảng từ 26 triệu đồng đến 30 triệu đồng 1 năm học.

- Mức học phí hàng năm có thể tăng (có thể không tăng). Nếu tăng thì dự kiến từ 10% đến 15% tùy tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường.

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Add: 206, Đường Nguyễn Khuyến, KP5, Phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251 261 2241

Hotline: 0986 39 7733 - 0904 39 7733

Email: tuyensinh@dntu.edu.vn

vien
2888831
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Toàn bộ
403
1335
1738
1948077
41775
51967
2888831

Địa chỉ IP: 3.223.3.251
10:55 26-09-2022
© 2019 Phòng Truyền thông - Đại học Công nghệ Đồng Nai

Search